PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W MAWAWO

W MAWAWO przygotowaliśmy program skierowany do klientów, którzy stale korzystają z naszych usług i oprócz efektów estetycznych i satysfakcji z zabiegu oczekują innych korzyści.
Zachęcamy Was więc do uczestnictwa i do zbierania punktów za zakupione usługi, które wprosty sposób można wymienić na nagrody do wykorzystania przy następnych wizytach.
Korzystaj z Naszych usług, polecaj Nas swoim znajomym lub kupuj vouchery dla swoich bliskich. Bądź piękna na nowo!

Zasady są proste:
 

ZBIERANIE PUNKTÓW
1. Za każde wydane u Nas 20 zł na usługi - 1 pkt
2. Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
 

NAGRODY

  Nazwa Szczegóły Punkty
1. Manicure klasyczny / japoński / winylowy   90 pkt
2. Manicure klasyczny + IBX (I składnik)   110 pkt
3. Manicure klasyczny + brazylijski   120 pkt
4. Manicure hybrydowy   120 pkt
5. Manicure hybrydowy + IBX (Iskładnik)   150 pkt
6. Manicure hybrydowy + brazylijski   150 pkt
7. Pedicure klasyczny / japoński/ winylowy   130 pkt
8. Pedicure klasyczny + IBX (I składnik)   150 pkt
9. Pedicure kwasowy + lakier klasyczny   160 pkt
10. Pedicure kwasowy + lakier hybrydowy   180 pkt
11. Pedicure brazylijski klasyczny   150 pkt
12. Pedicure brazylijski hybrydowy   170 pkt
13. Regulacja brwi wosk/pęseta/nitkowanie   50 pkt
14. Henna + regulacja (klasyczna) wosk/pęseta   70 pkt
15. Laminacja rzęs podstawowa + henna   150 pkt
16. Laminacja rzęs podstawowa + witaminowy botox +henna   180 pkt
17. Masaż endodermiczny INTRA CELL - 1 partia   150 pkt
18. Masaż Kobido   300 pkt
19. Mikrodermabrazja - twarz   140 pkt
20. Mikrodermabrazja - twarz + szyja   150 pkt
21. Mikrodermabrazja - twarz + szyja + dekolt   170 pkt
22. Oczyszczanie manualne - twarz   180 pkt
23. Oczyszczanie manualne + peeling kwasowy (1 rodzaj)   200 pkt
24. Peeling kwasowy (3 rodzaje ) - twarz   160 pkt
25. Peeling kwasowy - twarz + szyja   180 pkt
26. Peeling kwasowy - twarz + szyja + dekolt   200 pkt
27. Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz   200 pkt
28. Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz + szyja   220 pkt
29. Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz + szyja + dekolt   240 pkt
30. Zabieg Image Skincare - twarz   160 pkt
31. Zabieg Image Skincare - twarz + szyja   180 pkt
32. Zabieg Image Skincare - twarz + szyja + dekolt   200 pkt
33. Mikrodermabrazja + zabieg Image Skincare - twarz   180 pkt
34. Mikrodermabrazja + zabieg Image Skincare - twarz + szyja   200 pkt
35. Mikrodermabrazja + zabieg Image Skincare - twarz + szyja + dekolt   220 pkt
36. Depilacja laserowa - pachy   130 pkt
37. Depilacja laserowa - twarz   180 pkt
38. Depilacja laserowa - bikini klasyczne   170 pkt
39. Depilacja laserowa - bikini brazylijskie   200 pkt
40. Depilacja laserowa - bikini głębokie   240 pkt
41. Depilacja laserowa - nogi   350 pkt
42. Depilacja laserowa - łydki + kolana   200 pkt
43. Mezoterapia igłowa - twarz   350 pkt
44. Dermapen - twarz   400 pkt
45. Karboksyterapia - 1 partia   150 pkt

 


REGULAMIN Z DNIA 18.01.2018

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAWAWO

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, NIP 824 17 44 887
2. Program Lojalnościowy Mawawo ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w dokonują zakupu usług u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 18 stycznia  2018 roku do czasu jego zakończenia przez Organizato
ra.
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Mawawo prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie oraz akceptację Regulaminu.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
4. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po pozytywnym zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu polecenia Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie karty Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów :
- Za każde wydane 20 zł na usługi -  1 pkt
- Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na karcie wydanej przez Organizatora
3. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na wydanej karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu karty, możliwości zdobycia dodatkowych punktów lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą na adres: pocztowy - MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa lub mailowy: kontakt@mawawo.pl. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.mawawo.pl lub na funpagu na facebooku - www.facebook.com/mawawoface booku. Termin zakończenia Programu zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub na funpagu na facebooku Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Puławska 108/112,
02-620 Warszawa (Mokotów)

+48 533 899 331
kontakt@mawawo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziełek - piątek: 9.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 15.00
niedziela: nieczynne