PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W MAWAWO

W MAWAWO przygotowaliśmy program skierowany do klientów, którzy stale korzystają z naszych usług i oprócz  efektów estetycznych i satysfakcji z zabiegu oczekują innych korzyści.
Zachęcamy Was więc do uczestnictwa i do zbierania punktów za zakupione usługi, które w prosty sposób można wymienić na nagrody do wykorzystania przy następnych wizytach.
Korzystaj z Naszych usług, polecaj Nas swoim znajomym lub kupuj vouchery dla swoich bliskich. Bądź piękna na nowo !

Zasady są proste:

ZBIERANIE PUNKTÓW
1. Za każde wydane u Nas 20 zł na usłu
gi -  1 pkt
2. Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)


NAGRODY

  Nazwa Sczegóły Punkty
1. Manicure hybrydowy   60 pkt
2. Manicure IBX   35 pkt
3. Manicure japoński   40 pkt
4. Manicure klasyczny   30 pkt
5. Pedicure hybrydowy   80 pkt
6. Pedicure japoński   50 pkt
7. Pedicure klasyczny   60 pkt
8. Regulacja i henna brwi   25 pkt
9. Depilacja  Wybranej partii ciała z 50 % zniżką 100 pkt
10. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + henna 120 pkt
11. Laminowanie rzęs Elleebana  (Lifting + keratyna) + witaminowy Botoks + henna 160 pkt
12. Eksfolizacja kwasami Twarz 135 pkt
13. Eksfolizacja kwasami Twarz i szyja 145 pkt
14. Eksfolizacja kwasami Twarz, szyja i dekolt 150 pkt
15. Dermomasaż 1 parta ciała 110 pkt
16. Masaż aromaterapeutyczny 30 min 150 pkt
17. Masaż aromaterapeutyczny 60 min 160 pkt
18. Masaż aromaterapeutyczny 90 min 170 pkt
19. Masaż klasyczny 30 min 75 pkt
20. Masaż klasyczny 60 min 80 pkt
21. Masaż klasyczny 90 min 85 pkt
22. Masaż relaksacyjny 30 min 115 pkt
23. Masaż relaksacyjny 60 min 125 pkt
24. Masaż relaksacyjny 90 min 135 pkt
25. Mezoterapia mikroigłowa Twarz 135 pkt
26. Mezoterapia mikroigłowa Twarz i szyja 150 pkt
27. Mezoterapia mikroigłowa Twarz, szyja i dekolt 165 pkt
28. Mezoterapia mikroigłowa Brzuch 135 pkt
29. Mezoterapia mikroigłowa Uda (przód/tył) 175 pkt
30. Mezoterapia mikroigłowa Całe uda 250 pkt
31. Mikrodermabrazja Twarz 125 pkt
32. Mikrodermabrazja Twarz i szyja 140 pkt
33. Mikrodermabrazja Twarz, szyja i dekolt 155 pkt
34. Mikrodermabrazja z kwasami Twarz 160 pkt
35. Mikrodermabrazja z kwasami Twarz i szyja 180 pkt
36. Mikrodermabrazja z kwasami Twarz, szyja i dekolt 200 pkt
37. Oczyszczanie manualne Twarz 110 pkt
38. Oczyszczanie manualne Twarz i szyja 130 pkt
39. Oczyszczanie manualne Twarz, szyja i dekolt 150 pkt
40. Przedłużanie rzęs 1 do 1 120 pkt
44. Uzupełnienie 1 do 1 90 pkt
41. Przedłużanie rzęs 2 do 1 160 pkt
45. Uzupełnienie 2 do 1 120 pkt
42. Przedłużanie rzęs Volume 210 pkt
46. Uzupełnienie Volume 160 pkt
43. Przedłużanie rzęs Extra Volume 250 pkt
47. Uzupełnienie Extra Volume 200 pkt

 

ZNIŻKA 50%

  Nazwa Sczegóły Punkty
48. Lipoliza Ciało 170 pkt
49. Lipoliza Podbródek 120 pkt
50. Mezoterapia igłowa Twarz 175 pkt
51. Mezoterapia igłowa Twarz i szyja 200 pkt
52. Mezoterapia igłowa Twarz, szyja i dekolt 225 pkt
53. Makijaż permanentny  Brwi 350 pkt
54. Makijaż permanentny  Kreska górna w linii rzęs 175 pkt
55. Makijaż permanentny  Kreska górna eyeliner 250 pkt
56. Makijaż permanentny  Kreska dolna 150 pkt
57. Makijaż permanentny  Kreska górna w linii rzęs + kreska dolna 250 pkt


REGULAMIN Z DNIA 18.01.2018

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAWAWO

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, NIP 824 17 44 887
2. Program Lojalnościowy Mawawo ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w dokonują zakupu usług u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 18 stycznia  2018 roku do czasu jego zakończenia przez Organizato
ra.
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Mawawo prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie oraz akceptację Regulaminu.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
4. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po pozytywnym zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu polecenia Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie karty Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów :
- Za każde wydane 20 zł na usługi -  1 pkt
- Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na karcie wydanej przez Organizatora
3. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na wydanej karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu karty, możliwości zdobycia dodatkowych punktów lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą na adres: pocztowy - MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa lub mailowy: kontakt@mawawo.pl. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.mawawo.pl lub na funpagu na facebooku - www.facebook.com/mawawoface booku. Termin zakończenia Programu zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub na funpagu na facebooku Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Puławska 108/112,
02-620 Warszawa (Mokotów)

+48 533 899 331
kontakt@mawawo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziełek - piątek: 9.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 15.00
niedziela: nieczynne