PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W MAWAWO

W MAWAWO przygotowaliśmy program skierowany do klientów, którzy stale korzystają z naszych usług i oprócz efektów estetycznych i satysfakcji z zabiegu oczekują innych korzyści.
Zachęcamy Was więc do uczestnictwa i do zbierania punktów za zakupione usługi, które wprosty sposób można wymienić na nagrody do wykorzystania przy następnych wizytach.
Korzystaj z Naszych usług, polecaj Nas swoim znajomym lub kupuj vouchery dla swoich bliskich. Bądź piękna na nowo!

Zasady są proste:
 

ZBIERANIE PUNKTÓW
1. Za każde wydane u Nas 20 zł na usługi - 1 pkt
2. Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
 

NAGRODY

  Nazwa Szczegóły Punkty
1. Zabieg IMAGE Skincate - twarz   160 pkt
2.
Zabieg IMAGE Skincare - twarz + szyja
  180 pkt
3.
Zabieg IMAGE Skincare - twarz + szyja + dekolt
  200 pkt
4.

Mikrodermabrazja diamentowa + maska kremowa/algowa - twarz

  150 pkt
5.

Mikrodermabrazja diamentowa + maska kremowa/algowa - twarz + szyja

  170 pkt
6.

Mikrodermabrazja diamentowa + maska kremowa/algowa - twarz + szyja + dekolt

  200 pkt
7.

Mikrodermabrazja diamentowa + zabieg IMAGE Skincare - twarz

  180 pkt
8.

Mikrodermabrazja diamentowa + zabieg IMAGE Skincare - twarz + szyja

  200 pkt
9.

Mikrodermabrazja diamentowa + zabieg IMAGE Skincare - twarz + szyja + dekolt

  220 pkt
10.

Oczyszczanie manualne - twarz

  180 pkt
11.

Oczyszczanie manualne + peeling kwasowy - twarz

  200 pkt
12.

Peeling kwasowy (3 rodzaje max) - twarz

  180 pkt
13.

Peeling kwasowy - twarz + szyja

  200 pkt
14.

Peeling kwasowy - twarz + szyja + dekolt

  220 pkt
15.

Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz

  220 pkt
16.

Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz + szyja

  240 pkt
17.

Peeling kwasowy + mikrodermabrazja - twarz + szyja + dekolt

  260 pkt
18.

Oczyszczanie wodorowe (4 etapy) - twarz

  260 pkt
19.

Oczyszczanie wodorowe (4 etapy) - twarz + szyja

  280 pkt
20.

Oczyszczanie wodorowe (4 etapy) - twarz + szyja + dekolt

  300 pkt
21.

Oczyszczanie wodorowe (1 etap) + Image Skincare - twarz

  250 pkt
22.

Oczyszczanie wodorowe (1 etap) + Image Skincare - twarz + szyja

  270 pkt
23.

Oczyszczanie wodorowe (1 etap) + Image Skincare - twarz + szyja + dekolt

  300 pkt
24.

Zabieg PRX -T33 - twarz

  280 pkt
25.

Zabieg BioRePeel -  twarz

  280 pkt
26.

Masaż relaksacyjny 45 minut - twarz

  180 pkt
27.

Masaż relaksacyjny 45 minut - twarz + zabieg Image Skincare

  200 pkt
28.

Masaż relaksacyjny 60 minut - ciało

  210 pkt
29.

Masaż endodermiczny IntraCell - 1 partia

  160 pkt
30.

Masaż endodermiczny IntraCell - 2 partie

  180 pkt
31.

Depilacja laserowa - pachy

  130 pkt
32.

Depilacja laserowa - twarz

  180 pkt
33.

Depilacja laserowa - bikini klasyczne

  180 pkt
34.

Depilacja laserowa - bikini brazylijskie

  200 pkt
35.

Depilacja laserowa - bikini głębokie

  220 pkt
36.

Depilacja laserowa - łydki + kolana

  200 pkt
37.

Depilacja laserowa - nogi

  280 pkt
38.

Depilacja laserowa - przedramiona

  180 pkt
39.

Depilacja laserowa - ręce

  220 pkt
40.

Karboksyterapia - 1 partia

  160 pkt

 


REGULAMIN Z DNIA 18.01.2018

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAWAWO

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, NIP 824 17 44 887
2. Program Lojalnościowy Mawawo ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w dokonują zakupu usług u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 18 stycznia  2018 roku do czasu jego zakończenia przez Organizato
ra.
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Mawawo prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie oraz akceptację Regulaminu.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
4. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po pozytywnym zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu polecenia Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie karty Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów :
- Za każde wydane 20 zł na usługi -  1 pkt
- Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na karcie wydanej przez Organizatora
3. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na wydanej karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu karty, możliwości zdobycia dodatkowych punktów lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą na adres: pocztowy - MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa lub mailowy: kontakt@mawawo.pl. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.mawawo.pl lub na funpagu na facebooku - www.facebook.com/mawawoface booku. Termin zakończenia Programu zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub na funpagu na facebooku Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Puławska 108/112,
02-620 Warszawa (Mokotów)

+48 533 899 331
kontakt@mawawo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziełek - piątek: 9.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 15.00
niedziela: nieczynne