PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W MAWAWO

W MAWAWO przygotowaliśmy program skierowany do klientów, którzy stale korzystają z naszych usług i oprócz efektów estetycznych i satysfakcji z zabiegu oczekują innych korzyści.
Zachęcamy Was więc do uczestnictwa i do zbierania punktów za zakupione usługi, które wprosty sposób można wymienić na nagrody do wykorzystania przy następnych wizytach.
Korzystaj z Naszych usług, polecaj Nas swoim znajomym lub kupuj vouchery dla swoich bliskich. Bądź piękna na nowo!

Zasady są proste:
 

ZBIERANIE PUNKTÓW
1. Za każde wydane u Nas 20 zł na usługi - 1 pkt
2. Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
 

NAGRODY

  Nazwa Sczegóły Punkty
1. Manicure hybrydowy   80 pkt
2. Manicure klasyczny   50 pkt
3. Manicure hybrydowy + IBX   100 pkt
4. Manicure klasyczny + IBX   70 pkt
5. Manicure brazylijski z malowaniem lakierem hybrydowym   100 pkt
6. Manicure brazylijski z malowaniem lakierem klasycznym   70 pkt
7. Manicure japoński   60 pkt
8. Pedicure hybrydowy   110 pkt
9. Pedicure klasyczny   90 pkt
10. Pedicure brazylijski z malowaniem lakierem hybrydowym   120 pkt
11. Pedicure brazylijki z malowaniem lakierem klasycznym   100 pkt
12. Pedicure kwasowy z malowaniem lakierem hybrydowym   130 pkt
13. Pedicure kwasowy z malowaniem lakierem klasycznym   110 pkt
14. Pedicure japoński   100 pkt
15. Regulacja brwi   20 pkt
16. Regulacja i henna brwi   30 pkt
17. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + henna 120 pkt
18. Laminowanie rzęs Elleebana (Lifting + keratyna) + witaminowy Botoks + henna 160 pkt
19. Depilacja laserowa Wybranej partii ciała z 50 % zniżką 150 pkt
20. Depilacja woskiem 1 partia ciała 80 pkt
21. Depilacja pastą cukrową 1 partia ciała 90 pkt
22. INTRA CELL Endermomasaż 1 partia ciała 100 pkt
23. Masaż 30min 90 pkt
24. Masaż 60min 110 pkt
25. Masaż 90min 130 pkt
26. Mezoterapia mikroigłowa twarz 135 pkt
27. Mezoterapia mikroigłowa twarz i szyja 150 pkt
28. Mezoterapia mikroigłowa twarz, szyja i dekolt 165 pkt
29. Mezoterapia mikroigłowa 1 partia ciała 180 pkt
30. Mikrodermabrazja twarz 100 pkt
31. Mikrodermabrazja twarz i szyja 115 pkt
32. Mikrodermabrazja twarz, szyja i dekolt 130 pkt
33. Oczyszczanie manualne twarz 120 pkt
34. Oczyszczanie manualne + peelingi kwasowe twarz 150 pkt
35. Peelingi kwasowe twarz 135 pkt
36. Peelingi kwasowe twarz i szyja 150 pkt
37. Peelingi kwasowe twarz, szyja i dekolt 165 pkt
38. Peelingi kwasowe + mikrodermabrazja twarz 150 pkt
39. Peelingi kwasowe + mikrodermabrazja twarz i szyja 165 pkt
40. Peelingi kwasowe + mikrodermabrazja twarz, szyja i dekolt 180 pkt
41. Zabieg KLAPP twarz 130 pkt
42. Zabieg KLAPP twarz i szyja 145 pkt
43. Zabieg KLAPP twarz, szyja i dekolt 160 pkt
44. Zabieg KLAPP + mikrodermabrazja twarz 145 pkt
45. Zabieg KLAPP + mikrodermabrazja twarz i szyja 160 pkt
46. Zabieg KLAPP + mikrodermabrazja twarz, szyja i dekolt 175 pkt

 

ZNIŻKA 50%

  Nazwa Sczegóły Punkty
47. Lipoliza Partia ciała 170 pkt
48. Lipoliza Podbródek 120 pkt
49. Makijaż permanentny  Brwi 350 pkt
50. Makijaż permanentny Kreska górna w linii rzęs 175 pkt
51. Makijaż permanentny  Kreska górna eyeliner 250 pkt
52. Makijaż permanentny  Kreska dolna 150 pkt
53. Makijaż permanentny  Kreska górna w linii rzęs + kreska dolna 250 pkt
54. Mezoterapia igłowa twarz 175 pkt
55. Mezoterapia igłowa twarz i szyja 200 pkt
56. Mezoterapia igłowa twarz, szyja i dekolt 225 pkt
57. Modelowanie ust Stylage 300 pkt
58. Modelowanie ust Juvederm 350 pkt
59. Zabieg PRX T-33 twarz 150 pkt
60. Zabieg PRX T-33 twarz i szyja 175 pkt
61. Zabieg PRX T-33 twarz, szyja i dekolt 200 pkt
62. Zabieg PRX T-33 + mezoterapia mikroigłowa twarz 175 pkt
63. Zabieg PRX T-33 + mezoterapia mikroigłowa twarz i szyja 200 pkt
64. Zabieg PRX T-33 + mezoterapia mikroigłowa twarz, szyja i dekolt 225 pkt
65. Karboksyterapia twarz 150 pkt
66. Karboksyterapia 1 partia ciała 200 pkt


REGULAMIN Z DNIA 18.01.2018

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MAWAWO

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, NIP 824 17 44 887
2. Program Lojalnościowy Mawawo ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy w dokonują zakupu usług u Organizatora, w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od 18 stycznia  2018 roku do czasu jego zakończenia przez Organizato
ra.
3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Mawawo prowadzonym przez Organizatora.
4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. UCZESTNICTWO

1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie oraz akceptację Regulaminu.
2. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
4. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Po pozytywnym zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu polecenia Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie karty Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów :
- Za każde wydane 20 zł na usługi -  1 pkt
- Za każde skuteczne polecenie Naszych usług nowemu Klientowi - 20 pkt (osoba, która trafi z polecenia musi wydać przy pierwszej wizycie min 100 zł)
2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na karcie wydanej przez Organizatora
3. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą zostać przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
5. Organizator ma prawo skorygować Stan punktów Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
6. Punkty gromadzone na wydanej karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu karty, możliwości zdobycia dodatkowych punktów lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą na adres: pocztowy - MAWAWO ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa lub mailowy: kontakt@mawawo.pl. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora – www.mawawo.pl lub na funpagu na facebooku - www.facebook.com/mawawoface booku. Termin zakończenia Programu zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej lub na funpagu na facebooku Organizatora nowej wersji Regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym przez Uczestnika adresem email. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

Puławska 108/112,
02-620 Warszawa (Mokotów)

+48 533 899 331
kontakt@mawawo.pl

Godziny otwarcia:

poniedziełek - piątek: 9.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 15.00
niedziela: nieczynne